• Woensdag, 24 April 2019
  • 19 Nisan, 5779

Likoed Nederland

Sabeel komt niet op voor de Palestijnse christenen

Maandag, September 12, 2011 / Last Modified: Zondag, Januari 7, 2018

Artikel van Likoed Nederland in het Reformatorisch Dagblad, 12 september 2011.

“De Palestijnen zijn het slachtoffer van het wereldwijde Amerikaanse imperialisme, waarvan Israel een aanhangsel is.”

U denkt misschien dat dit een uitspraak is van een Iraanse ayatollah die altijd Amerika als de grote Satan en Israel als de kleine Satan betitelt. Maar niets is minder waar. Deze uitspraak is afkomstig van Naim Ateek, oprichter van Sabeel, een groep die de situatie van de Palestijnse christenen onder de aandacht wil brengen.

De uitspraak laat zien dat Sabeel een extreem-linkse organisatie is, bedekt met een christelijk sausje. Feitelijk is het een restant van de christelijk-Marxistische bevrijdingstheologie.

Het doel van Sabeel is daarom om Israel zo veel mogelijk zwart te maken, zonder naar de feiten te kijken.

Want het gaat juist erg goed met de christenen in Israel. Israel is het enige land in het Midden-Oosten waar hun aantal toeneemt. In 1948 woonden er ongeveer 35.000 Arabische christenen in Israel, anno 2011 zijn dit er ruim 120.000.

En uit recente opiniepeilingen blijkt dat de christelijke (en islamitische) Arabieren in Oost-Jeruzalem een voorkeur hebben om bij Israel te blijven horen. Gek is dat trouwens niet:
als u een Palestijnse christen, homo, vrouw of andere minderheid zou zijn, zou u dan in een (Palestijnse) islamitische staat willen wonen?

Kijk maar eens naar wat er gebeurt met de christenen in de islamitische buurlanden van Israel, zoals Egypte en Iran. Vervolging, discriminatie, pesterijen, intimidatie en gedwongen bekeringen van christenen zijn daar de dagelijkse praktijk. Van Nigeria tot Pakistan en van Irak tot de Palestijnse gebieden. Het leidt tot een massale uittocht van christenen uit het Midden-Oosten, nota bene de bakermat van het christendom. Nu al leven er meer Palestijnse christenen in Chili dan in de Palestijnse Gebieden.

In de geboortestad van Jezus, Bethlehem, gelegen in autonoom Palestijns gebied, is het percentage christenen gedaald van meer dan 75% in 1948 tot minder dan 15% nu. Die daling zette al in toen Bethlehem nog illegaal bezet was door islamitisch Jordanie, van 1948 tot 1967. De verwachting is dat het nog ongeveer een generatie zal duren, dan zullen er helemaal geen christenen meer wonen in Palestijns gebied.

Je zou verwachten dat een groep als Sabeel, die zegt op te komen voor Palestijnse christenen, zich over deze gigantische leegloop druk maakt. Maar niets is minder waar. Men heeft uitsluitend (negatieve) aandacht voor Israel. Zo roept Sabeel op tot een economische boycot van Israel. Israel, dat zich juist verdedigt tegen hetzelfde Arabisch islamitisch extremisme waar ook de Arabische christenen zo onder lijden.

Dieptepunt was wat dat betreft de steun van Sabeel voor het illegale Gaza flottielje. Vorige week stelde de Verenigde Naties in een rapport dat de blokkade door Israel “een legitieme veiligheidsmaatregel is om wapeninvoer te voorkomen, in overeenstemming met het internationale recht”. Dat is niet verwonderlijk. Iedereen begrijpt dat geen land er aan mee hoeft te werken dat haar vijanden zich bewapenen. Zuid-Korea werkt ook niet mee aan de wapenaanvoer naar Noord-Korea. Sabeel vond echter dat er wat dat betreft een uitzondering voor Israel gemaakt moest worden en steunde het Gaza flottielje van harte.

Bovengenoemde oprichter van Sabeel, Naim Ateek, spreekt de komende week op een conferentie die plaatsvindt op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het is onbegrijpelijk en triest dat zo’n gerenommeerde instelling als de VU, een ‘christelijke’ organisatie die zo eenzijdig en extreem anti-Israelisch is, een platform geeft.

-- Reacties gesloten.