• Zondag, 20 Oktober 2019
  • 21 Tishri, 5780

Likoed Nederland

Sabeel stapt uit Gaza boot

Donderdag, Juni 30, 2011 / Last Modified: Zaterdag, Januari 13, 2018

Persbericht van Likoed Nederland, gezamenlijk uitgebracht met Gerbrig Arends (PKN dominee), weblog Keesjemaduraatje en Tora-Yeshua, 4 juli 2011.

 

Sabeel Nederland heeft besloten om af te zien van deelname aan de Gaza boot. Dit terwijl Sabeel een van de organisaties achter Nederland-Gaza is.

Blijkbaar werd de druk van de onthullingen over Sabeel Nederland en het flottielje te groot.

In de afgelopen tijd waren er maar liefst weer drie nieuwe onthullingen:

  1. Sabeel Nederland wordt financieel wel ondersteund door de PKN / Kerk in Actie, ondanks een eerdere stellige ontkenningZie: Kerk in Actie diskwalificeert zich als bruggenbouwer in Israel.
  2. Kerk in Actie verspreidt voortdurend eenzijdige en onjuiste informatie over het Arabisch-Israelische conflict (zelfde link als bij punt 1).
  3. De Nederlands-Italiaanse boot van het flottielje is betaald door een Italiaans-Palestijnse organisatie, die banden heeft met de Moslimbroederschap en Hamas.Zie: Geld Hamas naar Gazaboot.

Deelname van Sabeel dat gesubsidieerd wordt door de PKN, was van meet af aan een verkeerde keuze.

Vorige maand gaf de PKN een verklaring uit vol positieve woorden over Israel, zoals:

“De huidige staat Israel heeft een volkenrechtelijke basis, die ook door de Protestantse Kerk volledig enin dankbaarheid wordt erkend.” Eerder verklaarde de PKN dat“de Protestantse Kerk zich onopgeefbaar
verbonden voelt met het Joodse volk.”

In dat licht is het onbegrijpelijk dat de PKN via Kerk in Actie Sabeel Internationaal blijft subsidieren.

Want Sabel Internationaal voert allerlei acties om de staat Israel te ondermijnen.

Zo roept Sabeel Internationaal op tot diverse boycots tegen de Joodse staat. Sabeel Nederland vindt bijvoorbeeld dat H&M geboycot moet worden omdat ze ook winkels in Israel hebben.

Momenteel is actueel dat Sabeel Internationaal de Gaza flottielje van harte ondersteunt.

Sabeel Nederland behoorde zelfs tot een van de organisatoren van de Nederlandse boot.

Een eenzijdige actie die niet bevorderlijk is voor de vrede, volgens de Nederlandse regering en een ruime meerderheid van de Tweede Kamer.

Het hulp argument is daarbij overduidelijk een farce, aangezien slechts enkele weken voor vertrek de Nederlandse voorzitter – de voor verboden wapenbezit veroordeelde Rob Groenhuijzen – pas probeerde om
hulpgoederen in te zamelen: Opvarenden gezocht voor de Nederlandse boot naar Gaza.

De organisatie achter de Amerikaanse boot geeft zelfs al toe dat hulp bieden een gefantaseerd argument is, want de Amerikaanse boot vaart volkomen leeg: US flotilla ship: We intend to break Gaza blockade.

Israel laat trouwens onbeperkt humanitaire goederen door, dat er toch een tekort aan medicijnen in Gaza is, wordt veroorzaakt door onderling Palestijns geruzie: Groot gebrek aan medicijnen in Gazastrook.

 

Het doel van de organiserende terroristische organisatie IHH is daarmee uitsluitend om te proberen de – ook volgens de Nederlandse regering – gerechtvaardigde en toegestane wapenblokkade proberen te ondergraven.

Oftewel Hamas helpen de Joden uit te roeien, het zelfverklaarde doel volgens haar handvest en tv uitzendingen (bijvoorbeeld enkele weken geleden: Hamas: Palestijnen komt de eer toe om de Joden uit te roeien. ).

Het gaat hier dus om het nastreven van geweld in plaats van vrede. Het is diep triest dat een zich christelijk noemende organisatie als Sabeel hieraan meewerkt en daardoor samenwerkt met veroordeelde terroristen en antisemieten.

Sabeel geeft als argument dat ze aandacht willen vragen voor de positie van Palestijnse christenen.

Dat argument staat buiten de realiteit. Palestijnse christenen die in Israel wonen maken het goed. De situatie van de christenen in autonoom Palestijns gebied is daarentegen slecht. Dat komt door de voortdurende discriminatie en vervolging door de moslim-meerderheid. Massa-emigratie is het gevolg. Geschat wordt dat de christenen daardoor in ongeveer 15 jaar zelfs compleet ‘weggezuiverd’ zullen zijn. Nu al leven er meer Palestijnse christenen in Chili dan in autonoom Palestijns gebied!

Dit heeft hoegenaamd niets met Israel te maken, het speelt bij christenen in de hele islamitische wereld, zoals Irak, Libanon en Pakistan. Voor dit existentiele probleem heeft Sabeel echter helemaal geen aandacht, daarvoor houdt men de ogen stijf dicht.

Er is alleen maar eenzijdige negatieve aandacht voor Israel, waarvan men blijkbaar de reputatie, economie en veiligheid zo veel mogelijk wil beschadigen.

De missie van Kerk in Actie luidt: “Kerk in Actie wil werken in navolging van Jezus Christus, die oproept tot getuigenis, tot naastenliefde, tot dienstbaarheid en tot het bevorderen van gerechtigheid.”

Is het ondermijnen van de staat Israel de gerechtigheid die Kerk in Actie en de PKN nastreven, is dit de naastenliefde die de PKN en Kerk in Actie de Joden bieden, in navolging van Jezus Christus?

Het is onbegrijpelijk dat de PKN / Kerk in Actie zo een organisatie financieel mogelijk maakt. Dat verdienen de trouwe protestantse kerkgangers niet, die de kerkgelden voor de PKN opbrengen.

PKN en Kerk in Actie, toon echte naastenliefde, ook voor Israel en het Joodse volk, en stop daarom de jaarlijkse subsidie van 120.000 euro aan Sabeel!

 

NB Onze eerdere persberichten inzake Sabeel:

Kerk in Actie spreekt zich zichzelf tegen inzake Israel bashing

Wanneer stopt ook de PKN met het financieren van Israel-bashen?

-- Reacties gesloten.