• Zondag, 17 November 2019
  • 19 Heshvan, 5780

Likoed Nederland

Hamas: Palestijnen komt de eer toe om de Joden uit te roeien

Donderdag, Juni 2, 2011 / Last Modified: Dinsdag, Oktober 4, 2016

Artikel van Likoed Nederland op Volkskrantblog, 2 juni 2011.

 

We schreven het al eerder: Hamas doet zich wel eens gematigd voor, in dubbelzinnige verklaringen in het Engels, om het Westen zand in de ogen te strooien. Wie hun uitingen ook in het Arabisch volgt weet dat het totaal bedrog is.

Hieronder volgt weer een Hamas TV uitzendiing die dat overduidelijk bevestigt.

Op 11 mei 2011 riep Yunis Al-Astal – parlementslid voor Hamas – op Al Aqsa TV [het TV station van Hamas in Gaza] op tot de uitroeiing van de Joden in Israel. Tijdens de uitzending zei hij dat de concentratie van de joden in Israel onderdeel vormt van een plan van Allah dat de Palestijnen en de andere moslims de “eer zal geven” om de “kwaadaardige bende” die de joden vormen uit te roeien.

Hieronder volgt zijn toespraak vertaald in het Nederlands:

“De Joden werden in groten getale naar Palestina gebracht zodat de Palestijnen – met de steun van de hele islamitische natie – de eer zouden hebben om deze kwaadaardige bende uit te roeien.

Alle roofdieren, alle roofvogels, alle gevaarlijke reptielen en insecten en alle dodelijke bacterien zijn veel minder gevaarlijk dan de Joden.

Binnen amper enkele jaren zullen al de Zionisten en de kolonisten zich realiseren dat hun aankomst in Palestina gebeurde met als doel het grote bloedbad, waarmee Allah de mensheid zal verlossen van hun Kwaad.

Wanneer Palestina bevrijd zal zijn en het volk is teruggekeerd, en het hele grondgebied – met de zegen van Allah – zal omgevormd zijn in de Verenigde Staten van de Islam, dan zal het land van Palestina de hoofdstad worden van het Islamitische Kalifaat en zullen alle landen staten worden binnen dit Kalifaat. Wanneer dit zal gebeuren zal elke Palestijn zich overal vrij kunnen bewegen, want het land van de Islam zal het eigendom zijn van alle moslims.

Totdat dit zal gebeuren, moeten we alle hervestigingsplannen verwerpen, alsook de naturalisatie en zelfs schadevergoedingen die aan de terugkeer van de vluchtelingen zouden voorafgaan.”

U leest wat voor Hamas de oplossing van het conflict is: het uitroeien van de Joden.

Een opmerkelijk punt is nog dat het Hamas parlementslid verwacht dat nadat de Joden uitgeroeid zijn, de Palestijnse Arabieren overal in de Arabische wereld zich vrij zullen kunnen vestigen. Momenteel is dat niet zo, de Arabische landen hebben wetgeving die Palestijnse Arabieren discrimineert, zo mogen zij niet naturaliseren, inburgeren en veel beroepen niet uitoefenen. Ook worden veel Palestijnen al vele generaties opgesloten gehouden in kampen.

Dat doen de Arabische landen om druk te kunnen houden op Israel. De Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen worden daarvoor misbruikt.

Dit parlementslid – waarvan je verwacht zou hebben dat hij als volksvertegenwoordiger het lot van de Palestijnen zou willen verbeteren – staat volledig achter die Arabische discriminatie; het is beter dat Palestijnen lijden dan dat het conflict wordt opgelost.

Het demonstreert hoe voor Hamas het vermoorden van Joden – wat zij volgens hun Handvest zien als Islamitische plicht – oneindig veel belangrijker is dan het welzijn van de Palestijnen.

Toenmalig Israelisch premier Golda Meir zei het al veertig jaar geleden: “het wordt vrede wanneer de Arabieren hun eigen kinderen meer lief gaan hebben, dan dat zij de onze haten”.

Het ‘gematigde’ Fatah heeft onlangs een overeenkomst met Hamas gesloten om weer samen te gaan regeren. Er gaan stemmen op dat Israel met die regering zou moeten onderhandelen. Hamas zou open staan voor een ‘pragmatische oplossing’. Gezien bovenstaande uitspraken is het duidelijk dat mensen die dat beweren mogelijk zichzelf maar zeker u voor de gek houden.

U leest hierboven de enige oplossing die Hamas ziet in het conflict.

Dat is wat Hamas in het Arabisch zegt, voor hun eigen publiek.

Dat is waarvoor al het andere moet wijken: uitroeiing van de Joden.

Er is niets redelijks aan Hamas.

-- Reacties gesloten.