• Maandag, 23 September 2019
  • 23 Elul, 5779

Likoed Nederland

Wanneer stopt ook de PKN met het financieren van Israel-bashen?

Dinsdag, Mei 3, 2011 / Last Modified: Zondag, Juni 17, 2018

Gezamenlijk persbericht van Keesjemaduraatje, Tora-yeshua en Likoed Nederland, 3 mei 2011.

 

De Nederlandse regering heeft besloten dat ze af wil van het onredelijke ‘Israel bashing’.

Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken heeft verklaard dat de Nederlandse regering “het verschijnsel ‘Israel-bashing’ – het voortdurend negatief bejegenen van de Joodse staat – zoveel mogelijk wil bestrijden.” Organisaties die dergelijk beleid promoten krijgen geen subsidie meer.

Sabeel is een Nederlandse organisatie zonder overheidssubsidie, maar zij krijgt wel 120.000 euro subsidie per jaar van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).

 

Eenzijdig anti-Israel
Sabeel heeft afgelopen februari een verklaring uitgegeven in Bethlehem, dat zij karikaturaal beschrijft als “binnen de gevangenismuren van het imperialistische bewind.”

Veel christenvervolging in Islamitische landen. Niet interessant voor Sabeel ...Veel christenvervolging in Islamitische landen. Niet interessant voor Sabeel …

De verklaring roept op tot een boycot van Israel. Daarvan heeft de Nederlandse regering verklaard dat dit een tegenwerking is van het Nederlandse regeringsbeleid en dat organisaties die daartoe oproepen hun subsidie zullen verliezen.

Desalniettemin roept Sabeel op haar website op tot bijvoorbeeld een boycot van de Zweedse modeketen Hennes & Mauritz (H&M) “in antwoord op de opening van de tweede winkel van H&M in Israel”.

 

Hoe dit rijmt met een organisatie die zichzelf beschrijft als “voor vrede en verzoening” is een groot raadsel.

Sabeel heeft het trouwens alleen over de problemen voor Palestijnse christenen veroorzaakt door Israel.

Zeer merkwaardig, want christenen in Israel hebben juist alle burgerrechten en godsdienstvrijheid, iets wat van de rest van het Midden-Oosten niet gezegd kan worden.

De christenen in de Palestijnse gebieden daarentegen hebben zwaar te lijden van discriminatie en vervolging door de moslim-meerderheid. Dit leidt tot massale emigratie, geschat wordt daarom dat zij over zo’n 15 jaar ‘weggezuiverd’ zullen zijn, net als in de andere islamitische landen in de regio.

Over deze grootste bedreiging van christelijk Palestijns leven zwijgt Sabeel echter in alle toonaarden.

 

Oproep trekt Hamas en neo-nazi’s aan

Enkele maanden geleden kwam Sabeel negatief in het nieuws door protesten te organiseren tegen drie optredens van een Israelische leger-muziekgroep, omdat die in Nederland Israelische liederen ten gehore kwam brengen.

Op de demonstraties kwamen behalve aanhangers van Sabeel ook de vertegenwoordiger van de radicaal-islamitische terreurorganisatie Hamas in Nederland Abou Rashed en Jodenhatende neo-nazi’s af.

Ben Kok (joods-christelijke pastor) van Tora-Yeshua heeft een duidelijk tegengeluid laten horen.

Sabeel gaf een verklaring uit: “het Israelische orkest hoort niet in Nederland te zingen.”

Het is eveneens een compleet raadsel wat dit protest tegen zingen in Nederland te maken heeft met de doelstelling van Sabeel: “Het geloof van de Palestijnse christenen in Palestina en Israel te verdiepen en te versterken.”

 

Gaza-boot is “dwaze provocatie”

Over het Gaza flotilla heeft de Nederlandse regering uitgesproken dat geen Nederlandse overheidssubsidie hiervoor misbruikt mag worden, omdat deze “allerminst een bijdrage levert aan een oplossing van het Israelisch-Palestijnse conflict.”

De Israelische blokkade is volgens het kabinet gerechtvaardigd: “Er is feitelijk sprake van een gewapend conflict met Hamas. Daarom geldt het zeeoorlogsrecht en op grond daarvan mag Israel schepen op volle zee controleren, mede om wapensmokkel tegen te gaan.”

De minister wees er in een brief aan de Tweede Kamer verder op dat de omstreden Turkse IHH opnieuw bij de organisatie is betrokken. Vanwege het vermoeden van betrokkenheid bij terrorisme heeft de regering de tegoeden van de organisatie in Nederland daarom bevroren.

Een ruime meerderheid – inclusief de christelijke partijen – van de Tweede Kamer was het daarmee eens en sprak van een ‘pure en dwaze provocatie’.

Hoogleraar Ellian zegt er over: “Door de aandacht af te leiden van werkelijke problemen, helpen zij de organisaties achter de boot naar Gaza] de tirannen en moordenaars in het Midden-Oosten.”

 

Sterke relatie met terroristen

Uit onderzoek van blogger Keesjemaduraatje blijkt dat twee van de organisatoren van de Nederlandse Gazaboot banden hebben met terreurorganisaties.

Amin Abou Rashed wordt algemeen beschouwd als de Nederlandse vertegenwoordiger van Hamas en is door de AIVD ook op de vingers getikt wegens het verzamelen van geld voor Hamas.

Voorzitter Rob Groenhuijzen – van de net opgerichte stichting Nederland Gaza – is betrokken geweest bij de voorbereiding van een terreuraanslag door de PFLP (het marxistische Populaire Volksfront voor de Bevrijding van Palestina) en in Nederland tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld is voor verboden wapenbezit.

Daarvoor lag de organisatie bij de Stichting ISRAA. De voorloper daarvan (Stichting Al Aqsa) is door de AIVD al op de vingers getikt in verband met het inzamelen van geld voor verboden terreurorganisaties.

De schoonmoeder van de veroordeelde Hofstadgroep terrorist Samir Azzouz was lid van het bestuur.

Klik hier voor de site van Keesjemaduraatje met meer informatie.

Internationaal heeft de organisatie bewezen connecties met de terroristische organisaties IHH, Hezbollah en Hamas.

Sabeel staat desondanks pal achter deze omstreden Gaza-flotilla. Sabeel Nederland meldt op hun website dat zij: “geeft deze geweldloze actie onze volle medewerking” en “steunt deze actie financieel en mogelijk met het meevaren een bestuurslid.”

 

Subsidie PKN

De PKN / Kerk in Actie geeft jaarlijks 120.000 euro subsidie aan Sabeel. Sabeel gebruikt een deel van deze subsidie dus om de boot naar Gaza te financieren. Wat vinden de kerkleden en het bestuur van de PKN er van dat haar subsidie gebruikt wordt voor een actie die:

  • compleet buiten de doelstelling valt,
  • de vrede niet dient, ook volgens de Nederlandse regering,
  • het Nederlandse regeringsbeleid dwarsboomt,
  • probeert een volgens de Nederlandse regering legale blokkade te breken, en daarmee dus zelf illegaal is,
  • een ‘dwaze provocatie’ is, volgens een ruime meerderheid in de Tweede Kamer, inclusief de christelijke politieke partijen,
  • volstrekt onnodig is, want hulpgoederen kunnen zonder beperking over land Gaza binnen komen,
  • ondersteuning betekent aan Hamas, een terroristische organisatie die keer op keer bevestigt dat hun doel de vernietiging van Israel is,
  • samenwerkt met aan internationaal terrorisme gelieerde personen en organisaties.


Wanneer realiseert de PKN zich dat dit niet de bedoeling kan zijn van christelijke hulpgelden?

-- Reacties gesloten.