• Zondag, 25 Augustus 2019
 • 24 Av, 5779

Likoed Nederland

Israel en de grenzen van 1967

Zondag, Maart 20, 2011 / Last Modified: Zaterdag, Januari 13, 2018

Ingezonden brief van Likoed Nederland aan De Telegraaf, 20 maart 2011.

Wij zijn zeer verbaasd over de onjuistheden in de artikelen over Israel van redacteur van Noord in De Telegraaf van 24 februari en 4 maart. Waar doelen wij op?

  1. “De internationale gemeenschap heeft Israel bij tal van gelegenheden, binnen en buiten de VN, de opdracht gegeven tot vrede te komen met de buren en zich terug te trekken achter de grenzen van 1967. Dat is de kern. ….. Sinds 1967 heeft Israel alle volkenrechtelijke verdragen, internationale afspraken en ook alle betreffende VN-resoluties (waaronder de beroemde resolutie 242) genegeerd.”Dit is het standpunt van Gretta Duisenberg, vrijwel letterlijk overgenomen. Maar resolutie 242 zegt iets heel anders. Resolutie 242 stelt heel uitdrukkelijk uitgebreide voorwaarden aan een eventuele Israelische terugtrekking uit sommig (want: niet al het) betwist gebied:
  2. “een rechtvaardige en duurzame vrede”,
  3. “beeindiging van alle oorlogsdreiging”,
  4. “erkenning van de Israelische soevereiniteit en het territorium”,
  5. “vrij van bedreigingen en gewelddadigheden, mede door gedemilitariseerde zones”,
  6. “een vrije doortocht van schepen”,
  7. “het recht om in vrede te leven binnen veilige en erkende grenzen”.

Zie: VN Veiligheidsraad resolutie 242

Israel probeert al sinds 1967 op basis hier van vrede te bereiken. Decennialang was dat onmogelijk door de Arabische drie nee’s van Khartoem in 1967: nee tegen erkenning van Israel, nee tegen onderhandelingen met Israel en nee tegen vrede met Israel.

Dat is de reden dat Israel zich niet kon terug trekken. Het was en is dus niet Israel dat resolutie 242 niet uit wil voeren. Ook nu weer; de Palestijnen weigeren al anderhalf jaar om te onderhandelen.

 1. “Terwijl geen land ter wereld Israelische aanspraken op bezet gebied erkent, nodigt Israel in toeristische folders vakantiegangers uit bij z’n bezette en vernederde buren: komt dat zien!”Ook dit is onjuist, de Verenigde Staten hebben verklaard: “As part of a final peace settlement, Israel must have secure and recognized borders, which should emerge from negotiations between the parties in accordance with UNSC Resolutions 242 and 338. In light of new realities on the ground, including already existing major Israeli populations centers, it is unrealistic to expect that the outcome of final status negotiations will be a full and complete return to the armistice lines of 1949, and all previous efforts to negotiate a two-state solution have reached the same conclusion.”Zie: Disengagement plan of Ariel Sharon and the American reaction.Dus inderdaad, juist op basis van resolutie 242 en het daarin genoemde recht van Israel op veilige grenzen, zullen er logischerwijs grenscorrecties plaats zullen vinden in een definitief vredesakkoord in het oordeel van de Verenigde Staten.Zelfs de Palestijnen erkennen dat, zoals blijkt uit de ‘Pali leaks’ !De Amerikaanse opsteller van resolutie 242 de toenmalige onderminister Eugene Rostow stelde daarom – en daarnaast de voorgeschiedenis, waaronder de besluiten van de Volkenbond en de Verenigde Naties – dat de Israelische nederzettingen rechtmatig zijn.
  Zie: Are the settlements legal?
 2. “Volgens de Vierde Conventie van Geneve is dit soort exploitatie van bezet gebied een regelrechte schending van mensenrechten.”Deze strijdigheid met de Vierde Conventie is onjuist, op drie gronden:
  • Zie hierboven, het is betwist gebied en niet bezet.
  • Het gebied zou voorheen toebehoord moeten hebben aan een andere staat. Dat is niet het geval.
  • Het zou moeten gaan om gedwongen verhuizingen of deportaties. Ook dat is overduidelijk niet het geval.

  Zie uitgebreider: Are Israeli settlements legal?

 3. “De rotskoepel in Oost-Jeruzalem is een van de toeristentrekkers. Pronken met andermans veren?”De rotskoepel staat op de Tempelberg, al 3.000 jaar de meest heilige plek en de focus van het Jodendom. De moslims hebben die plek later ook voor hun geloof heilig verklaard, zoals ze doen met heilige plaatsen van andere geloven, bijvoorbeeld ook van hindoes. Dus wie pronkt hier nou echt met ‘andermans veren’?Onze conclusie is dat de heer van Noord het tendentieuze standpunt van Gretta Duisenberg weergeeft, inclusief haar verdraaiingen van simpel verifieerbare feiten.
  Een dergelijk Israel bashen vinden wij niet passen bij de Telegraaf.

 

-- Reacties gesloten.