• Vrijdag, 20 September 2019
  • 20 Elul, 5779

Likoed Nederland

Tweede Kamer voor erkenning Joodse staat, tegen eenzijdig uitroepen Palestijnse staat

Zondag, Februari 6, 2011 / Last Modified: Woensdag, December 28, 2011

Motie van de Tweede Kamer, voorgesteld door de heer van der Staaij (SGP).

Voor gestemd door de leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV. Derhalve aangenomen met 113 stemmen voor.

6 februari 2011.

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Palestijnse autoriteiten herhaaldelijk hebben aangeduid dat zij serieus overwegen om eenzijdig een Palestijnse staat uit te roepen en dat zij actief erkenning hiervoor zoeken onder landen en internationale fora;

overwegende dat een duurzame vrede tussen Israel en de Palestijnen niet dichterbij zal worden gebracht door het eenzijdig uitroepen van een Palestijnse staat;

verzoekt de regering, te bevorderen dat de Europese Unie zich verzet tegen het eenzijdig uitroepen van een Palestijnse staat en dat zij de Palestijnse leiders oproept om rechtstreekse onderhandelingen met Israel te hervatten, waarbij zij zich inzetten voor een duurzame oplossing van het Israelisch-Palestijnse conflict die recht doet aan de Palestijnse problematiek en de expliciete erkenning van een democratische, joodse staat omvat,

en gaat over tot de orde van de dag.

-- Reacties gesloten.