• Maandag, 20 Mei 2019
  • 15 Iyyar, 5779

Likoed Nederland

De Balfour Declaratie

Dinsdag, Januari 18, 2011 / Last Modified: Maandag, Augustus 27, 2012

2 november 1917.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog, nam de Britse politieke steun toe voor het idee van de oprichting van een Joods Tehuis in Palestina (het voormalige Israel). Na besprekingen in het Britse kabinet en overleg met zionistische leiders, werd de beslissing bekend gemaakt in de vorm van een brief van Arthur James Lord Balfour aan Lord Rothschild. De brief is de eerste politieke erkenning van de zionistische doelstelling door een wereldmacht. Dit werd bekrachtigd door de Volkenbond bij de conferentie van San Remo in 1922, toen de Balfour Declaratie daar opgenomen werd in het Britse Mandaat voor Palestina.

 

“Ministerie van Buitenlandse Zaken

2 november 1917

Geachte lord Rotschild,

Zijne Majesteits Regering staat welwillend tegenover de vestiging in Palestina van een nationaal tehuis voor het Joodse volk, en zal zijn beste krachten aanwenden de verwezenlijking van dit doel te bevorderen, waarbij het duidelijk moet zijn dat niets zal worden ondernomen dat de burgerlijke en godsdienstige rechten van niet-Joodse gemeenschappen in Palestina zou kunnen aantasten, of de rechten en de politieke status die Joden genieten in enig ander land.

Hoogachtend,

Arthur James Balfour.”

 

Balfour Declaratie

-- Reacties gesloten.