• Maandag, 23 September 2019
 • 23 Elul, 5779

Likoed Nederland

Hoe herken je antisemitisme? De zaak Gretta Duisenberg

Woensdag, November 24, 2010 / Last Modified: Zaterdag, Januari 13, 2018

Opinie artikel van Likoed Nederland in Elsevier, 24 november 2010.

 
Op 3 maart 2010 schreef Elsevier: “De weduwe van Wim Duisenberg, eerste president van de Europese Centrale Bank vindt het niet erg als mensen haar antisemiet noemen: ‘Ik vind antisemiet bijna een eretitel worden’.”

Ze heeft die uitspraak “ik vind antisemiet bijna een eretitel” nog steeds prominent op haar site staan, blijkbaar is ze er nog steeds trots op.

Hoe herken je antisemitische uitspraken? De Europese Unie heeft daarvoor in 2005 een instrument ontwikkeld: ‘de werkdefinitie voor antisemitisme’. Daarmee kunnen uitingen van antisemitisme vastgesteld worden.

Op basis van deze definitie hebben wij vijf recente teksten van Gretta Duisenberg geanalyseerd, afkomstig van haar website ‘Stop de bezetting’:

 

Antisemitisch criterium 1: Het ontkennen van het recht op zelfbeschikking van het Joodse volk, bijvoorbeeld door te stellen dat het bestaan van Israel op racisme is gebaseerd.

Van toepassing zijnde uitspraken van Gretta Duisenberg met betrekking tot dit criterium:

 • “Het zijn niet de joden die niet deugen, maar de zionistische ideologie die niet deugt.”
 • “We zijn zo stom geweest om een bewoond stuk land te geven aan de joodse mensen.”
 • “Er is een apartheidssysteem.”
 • “Het gehele voormalige mandaatgebied Palestina is (….) in mijn ogen bezet gebied.”
 • “De rassenwaan van die staatsideologie en de overeenkomstige aard van deze natie.”
 • “Het politiek zionisme is een ernstige misdaad tegen de menselijkheid.”

 

Antisemitisch criterium 2: Joden beschuldigen van gefantaseerde wandaden.

Van toepassing zijnde uitspraken van Gretta Duisenberg met betrekking tot dit criterium:

 • “[Niet-Joden] worden achtergesteld, verdreven, bestolen, gevangengezet, gemarteld, vermoord en hun politieke, economische en sociale leven vernietigd.”
 • “effecten van Israel’s agressie in het Midden-Oosten op 1,4 miljard moslims wereldwijd.”

 

Antisemitisch criterium 3: Stereotypische beweringen over de macht van de Joden en over Joodse samenzweringen om de media, economie, overheid en sociale instituties te domineren.

Van toepassing zijnde uitspraken van Gretta Duisenberg met betrekking tot dit criterium:

 • “Als ik zeg dat Joodse mensen in Amsterdam zuid restaurants annexeren, krijg ik weer een golf kritiek over me heen, maar het is wel waar.”
 • “De joodse lobby is ongelooflijk sterk in Amerika en hier.”
 • “De machtige joodse lobby is geintegreerd in de Nederlandse regering.”

 

Antisemitisch criterium 4: De hedendaagse Israelische politiek vergelijken met die van de Nazi’s.

Van toepassing zijnde uitspraken van Gretta Duisenberg met betrekking tot dit criterium:

 • “De Holocaust mag nooit meer gebeuren, maar in wezen gebeurt het daar [in Gaza] nu ook.”
 • “[Palestijnen] worden geconfronteerd met de sluipende genocide van hun medeburgers.”
 • “Hoe dit ook zij, vroeg of laat zullen wij onder ogen moeten zien dat Israel een fascistisch geregeerd land is.”
 • “Het [Israelische] regiem vernietigt de Palestijnse gemeenschap.”
 • “Het is al lang aangetoond dat de dominante Israelische staatsleer, het zionisme, ontwikkeld werd in samenhang met het fascisme van tussen de twee wereldoorlogen.”
 • “Het gerealiseerde Dalet-plan van de vereerde Ben Goerion zouden wij nu zonder aarzeling genocide noemen.”
 • “Israel heeft zich ontwikkeld tot een schurkenstaat die genocide pleegt op een volk dat zich nauwelijks kan verweren.”
 • “De Holocaust-in-uitvoering, de Palestijnse Nakba.”
 • “Zij zijn zogenaamd het uitverkoren volk. Dat zeiden de nazi’s ook over de Ariers. De niet-Ariers moesten maar weg.”

 

De concentratie van antisemitische uitspraken – op basis van de definitie van de Europese Unie – in de uitspraken van Gretta Duisenberg is dus zeer hoog.

 

De conclusie kan dan ook niet anders zijn dat Afshan Ellian en Elsevier de aanklacht wegens smaad van Gretta Duisenberg moeiteloos zullen kunnen weerleggen.

-- Reacties gesloten.