• Zaterdag, 24 Augustus 2019
  • 23 Av, 5779

Likoed Nederland

President Abbas: liever een nieuwe pan-Arabische oorlog tegen Israel dan vrede

Vrijdag, Juli 9, 2010 / Last Modified: Zondag, Januari 1, 2012

Brabosh, 9 juli 2010.

 

De Palestijnse president Abbas liet zijn ware gezicht zien in een openhartig gesprek met Arabische journalisten, zijn oproep tot pan-Arabische invasie van Israel wordt genegeerd door het Westen.

De Palestijnse leider Mahmoud Abbas, die door de internationale gemeenschap als ‘gematigd’ wordt beschouwd, liet zijn ware gezicht zien tijdens een recente bijeenkomst met schrijvers en journalisten, toen hij stelde dat hij positief staat tegenover een pan-Arabisch militair offensief tegen de joodse staat.

Het officiele dagblad van de Palestijnse Autoriteit, Al-Hayat Al-Jadida, schreef dinsdag dat toen Abbas onlangs mensen uit de mediawereld ontmoette ten huize van de Palestijnse ambassadeur in Jordanie, hij weergaf hij dat tijdens een vergadering van de Arabische Liga in Libie in maart zijn collega-leiders heeft gezegd dat hij nog steeds de voorkeur geeft aan oorlog tegen Israel, maar dit niet alleen kan doen:

“We zijn militair niet tegen Israel opgewassen, en dit onderwerp werd besproken op de vergadering van de Arabische Liga”, zei Abbas. “Daar heb ik mij gewend tot de Arabische staten en ik zei: ‘Als jullie oorlog willen, en als jullie allemaal tegen Israel willen vechten, zijn wij daar voorstander van. Maar de Palestijnen zullen niet alleen vechten omdat ze daar niet de mogelijkheid voor hebben”.

De Arabische staten van het Midden-Oosten hebben tenminste drie keer geprobeerd om Israel militair te vernietigen, maar elke keer eindigde dit met verlies van grondgebied aan de Joodse staat.

De ‘Palestijnse crisis’, die ontstond na de inname door Israel van Judea en Samaria (de zogenaamde Westbank) in 1967, wordt door veel Israeli’s gezien als niets anders dan een berekenende en geduldige aanpak om uiteindelijk Israel van de kaart te verwijderen.

Yasser Arafat heeft dit ook toegegeven in 1993, toen hij de Oslo-akkoorden ondertekende. In een vooraf opgenomen
boodschap, die toen werd afgespeeld op Arabische televisie, vertelde hij zijn mede-Palestijnen, dat de guerrillatactieken van zijn PLO en uiteindelijk de land-voor-vrede diplomatie een gefaseerde strategie was, die zou leiden tot de volledige vervanging van Israel door een Arabische Moslimstaat:

“Vergeet niet dat onze Palestijnse Nationale Raad het besluit in 1974 aanvaardde. Het riep op tot de oprichting van een nationale autoriteit op een deel van het Palestijnse land dat is bevrijd of waaruit de Israeli’s zijn teruggetrokken ….

Dit is het moment van de terugkeer, het moment van het verkrijgen van een steunpunt op het eerste bevrijde Palestijnse land”

Het besluit van1974, waarnaar Arafat verwees, was de officiele aanvaarding door de PLO van een gefaseerde strategie voor de vernietiging van Israel, in tegenstelling tot de directe strategie van militaire verovering, die werd gehanteerd tot de Yom Kippoer-oorlog, een jaar eerder.

Hoewel hij de PLO samen met Arafat heeft opgericht, werd Abbas lange tijd schoongepraat door de internationale gemeenschap, die stond te popelen om zijn idee van een vreedzame oplossing van conflicten in de regio op te leggen.

Dat is ook de reden waarom Abbas’ opmerkingen in het Arabisch, zoals hierboven geciteerd, regelmatig worden genegeerd door de wereldmedia en Westerse leiders. Maar de Israeli’s waarschuwen dat zijn standpunten, en de invloed die zij hebben de Palestijnse bevolking, er voor zorgen dat een echte en duurzame vrede onmogelijk te bereiken is.

-- Reacties gesloten.