• Dinsdag, 17 September 2019
  • 17 Elul, 5779

Likoed Nederland

Het eerste Saddam Hoessein voetbaltoernooi (The first Saddam Hussein soccer tournament)

Donderdag, Januari 11, 2007 / Last Modified: Maandag, Maart 10, 2014

Palestinian Media Watch Bulletin, January 11, 2007.

Nederlandse vertaling onderaan (Dutch translation below).

A soccer tournament for Palestinian youth has been named after Saddam Hussein, the official newspaper of the Palestinian Authority (PA), Al-Hayat Al-Jadida, reported.

The Palestinians have fervently supported Iraq and the terror against US soldiers, and in the past have honored Iraqis for killing Americans. A region of the Jenin refugee camp was named after the first suicide terrorist in Iraq who killed four American soldiers, Ali Al-Na’amani. [Al-Quds, April 2, 2003]

The PA routinely names youth sporting events after terrorists, including a soccer tournament the PA named for the Passover eve suicide terrorist who killed 31 Israelis, and summer camps for girls were named after Wafa Idris, the first woman suicide terrorist, and Ayaat al Akhras a 17 year old, the youngest girl suicide terrorist. [Al Hayat Al Jadida, Jan. 21, 2003; Al-Ayyam, July 18, 2003; Al Quds, Aug. 14, 2003]

In addition, Mahmoud Abbas’s Fatah movement announced that a double memorial stone has been erected honoring both Saddam Hussein and Yasser Arafat. The glorification of Saddam as a Shahid [Martyr for Allah] follows years of mutual support between Saddam Hussein and Yasser Arafat.

The following are the new articles: “The sports department in the youth community center in Tulkarm is organizing the first soccer tournament named after the Shahid [Martyr] and leader, Saddam Hussein.”

[Al-Hayat Al-Jadida, January 10, 2007]

“The Fatah movement in the Deheishe camp south of Bethlehem erected yesterday two memorial stones in the memory of two shahids, Yasser Arafat and Saddam Hussein. This took place during a ceremony of the movement for the commemoration of 42 years to its establishment, with the presence of the delegate of the Fatah movement, Muhammad Al-Laham Al-Laham:

‘The erecting of the two memorial stones comes from a positive recognition of the immense sacrifice that the two shahids realized for the sake of their nation.. Both went without renouncing their national principles.'”

[Al-Hayat Al-Jadida, January 8, 2007]


Het eerste Saddam Hoessein voetbaltoernooi

Palestinian Media Watch Bulletin, 11 januari 2007.

Een voetbaltoernooi voor de Palestijnse jeugd is vernoemd naar Saddam Hoessein, zo bericht de officiele krant van de Palestijnse Autoriteit (PA), Al-Hayat Al-Jadida.

De Palestijnen steunden fanatiek Irak en de terreur tegen Amerikaanse soldaten, en in het verleden werden Irakezen geeerd omdat ze Amerikanen hadden gedood. Een gedeelte van het vluchtelingenkamp Jenin is vernoemd naar de eerste zelfmoordterrorist in Irak die vier Amerikaanse soldaten vermoordde, Ali Al-Na’amani. [Al_Quds, 2 april 2003]

Het is gewoonte bij de PA om jeugdsportevenementen te vernoemen naar terroristen, inclusief een voetbaltoernooi dat de PA vernoemde naar de zelfmoordterrorist die op de avond voor het Joodse Paasfeest 31 Israelis vermoordde, en zomerkampen voor meisjes werden vernoemd naar Wafa Idris, de eerste vrouwelijke zelfmoordterrorist, en Ayaat al Akhras (17 jaar oud), de jongste vrouwelijke zelfmoordterrorist [Al Hayat Al Jadida, 21 januari 2003; Al-Ayyam, 18 juli 2003; Al Quds, 14 augustus 2003]

Als toevoeging, Mahmoud Abbas’s Fatah heeft besloten dat er een dubbele herdenkingssteen komt die zowel Saddam Hoessein als Yasser Arafat eert. De verheerlijking van Saddam als een Shahid [martelaar voor Allah] volgt op jaren van wederzijdse ondersteuning tussen Saddam Hussein en Yasser Arafat.

Het volgende zijn de nieuwe artikelen: “De afdeling sport in het jeugdcentrum in Tulkarm organiseert het eerste voetbaltoernooi, vernoemd naar de Shahid [martelaar], en leider, Saddam Hussein.”

[Al-Hayat Al-Jadida, 10 januari 2007]

“Fatah heeft gisteren in het Deheishekamp, zuidelijk van Bethlehem, twee monumentale stenen onthuld in de herinnering van twee shahids, Yasser Arafat en Saddam Hussein. Dit vond plaats tijdens een ceremonie van de beweging voor de herdenking dat ze 42 jaar geleden was opgericht, met de aanwezigheid van de delegatie van Fatah, Mohammed Al-Laham Al-Laham:

‘De onthulling van de twee monumentale stenen komt van een positieve erkenning van de immense opofferingsgezindheid dat de twee shahidsrealiseerde terwille van hun natie.. Beide gingen heen, zonder dat ze hun nationale principes verloochenden.'”

[Al-Hayat Al-Jadida, 8 januari 2007]

-- Reacties gesloten.