• Donderdag, 22 Augustus 2019
  • 21 Av, 5779

Likoed Nederland

Likoed vraagt NOVA-redactie om rectificatie biografie Sharon

Dinsdag, Augustus 12, 2003 / Last Modified: Zondag, Juni 17, 2018

Likoed vraagt NOVA-redactie om rectificatie biografie Sharon

Actie van 12 augustus 2003. Afschrift aan de Raad voor de Journalistiek.

Geachte redactie,

Uw berichtgeving over Likoed partijleider op uw pagina Ariel Sharon is gekleurd en in een aantal gevallen onjuist.

Onjuist zijn de volgende zinsneden:

1.

“De 72-jarige meloenenkweker is fel tegenstander van vrede met de Palestijnen ….”

Dat is onjuist; hij heeft juist veel vredesinitiatieven ondernomen. Bij zijn laatste verkiezing bijvoorbeeld lanceerde hij een nieuw vredesplan, recent heeft hij het akkoord inzake de ‘routekaart’ gesloten. De discussie die hij (en iedereen in Israel) voert gaat erover hoe daadwerkelijke vrede bereikt kan worden, niet of er vrede moet komen.

2.

“Bekend zijn zijn uitspraken over Arabieren als ‘moordenaars’ en vrouwen als ‘hoeren’. Toen hij in 1953 kritiek kreeg op een door hem georganiseerde bloedige aanval op een Palestijns vluchtelingenkamp in de Gazastrook, zei hij: ‘De vrouwen zijn de hoeren van de Arabische infiltranten die burgers aanvallen in ons land. Als we niet optreden tegen vluchtelingenkampen worden het nesten vol moordenaars.'”

Hier gaat u wel erg ver in uw pogingen om Sharon zwart te maken in uw openingsalinea.

Deze uitspraken zijn niet bekend maar volstrekt onbekend, zo worden zij vermeld in slechts 2 van de circa 108.000 sites die Google vindt over Ariel Sharon. Daar is ook een goede reden voor, want zij komen uit onbetrouwbare bron, namelijk iemand die beweert dat Sharon dat gezegd zou hebben.

Waarom geeft u dit onbekende, onbevestigde en vijftig jaar oude citaat zo een prominente plaats in uw korte biografie?

3.

“In de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila, bij de Libanese hoofdstad Beiroet, kijkt het Israelische leger toe hoe milities van maronitische christenen meer dan 2000 Palestijnen vermoorden.”

De Israelische militairen keken helemaal niet toe, daarvoor was de afstand tussen de kampen en het Israelische oorlogsfront te groot. Hiermee kwalificeert u volkomen onterecht Israelische militairen en hun leiding tot oorlogsmisdadigers. Walgelijk.

4.

“Een officiele Israelische onderzoekscommissie, de Kahan-commissie, acht Sharon verantwoordelijk voor het bloedbad.”

Dat is onjuist door zijn onvolledigheid, een parlementaire enquetecommissie vond dat toenmalig minister van defensie Sharon onvoldoende acht heeft geslagen op de signalen dat er mogelijk een bloedbad zou worden aangericht en dat hij wellicht meer had kunnen doen om het bloedbad te verhinderen. Vandaar dat hij inderdaad indirect verantwoordelijk is verklaard.

Exact hetzelfde kan gezegd worden over de Nederlandse politieke en militaire leiding inzake Srebrenica. Hier had het Nederlandse leger zelfs de expliciete opdracht om de burgerbevolking te beschermen. U maakt oud-minister Voorhoeve ook niet uit voor oorlogsmisdadiger.

5.

“In juni 2001 wordt door overlevenden bij het Brusselse Gerechtshof een aanklacht tegen Sharon ingediend vanwege Sharons verantwoordelijkheid voor de slachting in 1982 in de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatilla bij Beiroet.”

Zie onder punt 4, u verzuimt te vermelden dat de parlementaire enquetecommissie Sharon slechts indirect verantwoordelijk achtte.

U vermeldt ook niet dat de aanklacht in Belgie politiek gemotiveerd was, wat blijkt uit het feit dat de overlevenden de werkelijke daders van het bloedbad (te weten de christelijke milities, op aanstichten van Syrie) niet hebben aangeklaagd.

6.

“Sharons bezoek aan de Tempelberg in september 2000 lokt een nieuwe intifada uit.”

Dat het bezoek van toenmalig oppositieleider Sharon de tweede Intifada heeft veroorzaakt is een sprookje uit de Palestijnse propaganda. Het geweld was lang vooraf gepland, daarvoor is afdoende bewijs te vinden, enkele voorbeelden:

– Arafat talks of battles in a few weeks, Agence France-Presse, June 25, 2000

– Palestinians prepare for September war, Ha’aretz, July 4, 2000

– Palestinian Authority admits: warfare was planned, Associated Press, March 4, 2001

Als uw vele kwaadaardige onwaarheden in dit korte artikel de journalistieke normen bij NOVA weergeven ziet het er triest uit voor de publieke omroep.

Wij vragen u bovengenoemde onjuistheden op korte termijn te rectificeren.


Reactie NOVA redactie:

De biografie van de heer Sharon waar u op doelt, is reeds aangepast, waardoor sommige van uw opmerkingen niet meer van toepassing zijn. Waar nodig, zal de tekst echter nog worden aangepast.


Vervolgactie 3 september 2003:

Geachte redactie,

Wij constateren dat u de meeste onjuistheden op uw pagina: Ariel Sharon
naar aanleiding van onze mail van 12 augustus j.l. inmiddels heeft aangepast. Daarbij heeft u echter het onderstaande verzuimd te corrigeren:

“…. het bloedbad dat christelijke milities in 1982 in de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila in Libanon aanrichtten. Hierbij komen bijna achthonderd mensen om terwijl de Israelische militairen, waarover Sharon als Likoed-minister van Defensie de leiding heeft, toekijken.”

Wij herhalen onze vorige mail: de Israelische militairen keken helemaal niet toe, daarvoor was de afstand tussen de kampen en het Israelische oorlogsfront te groot. Hiermee kwalificeert u volkomen onterecht Israelische militairen en hun leiding tot oorlogsmisdadigers.
Walgelijk.

Wij verwijzen naar onze eerdere vergelijking met Srebrenica. Ook daar was sprake van indirecte verantwoordelijkheid. Maar daar zult u niet van zeggen dat het Nederlandse leger stond toe te kijken en maakt u oud-minister Voorhoeve ook niet uit voor oorlogsmisdadiger.

Verder heeft u een merkwaardige nieuwe stelling: “Sharon verzet zich tegen de akkoorden en krijgt voor elkaar dat de vrede uiteindelijk wordt getraineerd door zowel de Palestijnen als de Israeliers.”

Sharon maakte destijds geen deel uit van de regering maar van de oppositie, onder oppositieleider Netanjahoe, dus u kent hem wel buitengewoon veel invloed toe; dat hij uit die positie ervoor kon zorgen dat Israel de akkoorden traineerde. Dat is volstrekt niet met feiten te onderbouwen. Dat hij vervolgens ook een dergelijke invloed kon hebben op de Palestijnen wordt volkomen ridicuul.

Wij vragen u bovengenoemde onjuistheden alsnog op korte termijn te rectificeren.

Tot slot: ook na uw eerste correctie blijken er nog onjuistheden te zijn in uw berichtgeving.
Er zijn dan ook vele misvattingen over het conflict in het Midden-Oosten. Mocht u daarom in de toekomst een beroep willen doen op onze materie-deskundigheid in deze dan is dat altijd mogelijk.


Reactie NOVA redactie:

Uw opmerkingen zijn verwerkt. Blijft u ons alstublieft kritisch volgen. Daar hechten wij grote waarde aan.

Wellicht maken wij op korte of lange termijn gebruik van uw expertise.

-- Reacties gesloten.