• Woensdag, 18 September 2019
  • 18 Elul, 5779

Likoed Nederland

Israel en 11 september

Dinsdag, Oktober 16, 2001 / Last Modified: Woensdag, April 12, 2017

Ingezonden brief van Likoed Nederland in het NRC van 16 oktober 2001, als reactie op het interview met voormalig NAVO ambassadeur Niek Biegman in de NRC van 13 oktober 2001 met als titel: ‘Geen idee wat we moeten doen’.

De heer Biegman stelt dat de Verenigde Staten meer druk moeten uitoefenen op Israel om de bezetting van de Palestijnen te beeindigen. Het is hem blijkbaar ontgaan dat tijdens de onderhandelingen van Camp David de vorige zomer en Taba begin dit jaar Israel dit al aan de Palestijnen heeft aangeboden. Het aanbod was een Palestijnse staat, 100% van de Westbank en Gaza en Oost-Jeruzalem. Dus precies datgene waarvoor de Palestijnen zeggen nog steeds te strijden. Als er dus op iemand druk uitgeoefend zou moeten worden dan zijn dat de Palestijnen, namelijk om dit aanbod te accepteren.

Er zijn nog twee andere redenen om in de huidige situatie geen link te leggen met het Palestijnse conflict.

Ten eerste omdat dat conflict er slechts zijdelings bij betrokken is. Bin Laden heeft een veel grotere hekel aan de Verenigde Staten dan aan Israel. Volgens zijn eigen woorden is zijn hoofddoel het bestrijden van de Amerikaanse aanwezigheid in het Midden-Oosten.

Ten tweede is het een volledig verkeerd pad, het tegemoet komen van massamoordenaars. De geschiedenis leert ons dat elk teken van zwakte of toegeeflijkheid hen juist aanmoedigt. Het gaat hier om de strijd tegen een ideologie die pleit voor het vermoorden van willekeurige burgers, omdat die van een ander ras, godsdienst en cultuur zijn. Zoals president Bush gezegd heeft: nazistisch. Daar past geen enkel begrip voor de beweegredenen bij.

Tot slot stelt de heer Biegman dat ‘de Islam een nette godsdienst is’.

Echter, diegenen die zich te pletter vlogen tegen de torens van het World Trade Center deden dat omdat zij geloofden dat zij daarmee Islamitische martelaren werden. Zij dachten dat het massaal doden van ongelovigen een goede daad was voor de Islam. Zij geloofden dat zij daarom rechtstreeks toegelaten zouden worden tot het paradijs, waar ieder van hen 72 maagden als beloning zou krijgen.

Waarom stellen niet alle belangrijke Islamitische geestelijken overal ter wereld duidelijk dat dit strijdig is met de Islamitische leer?
De Westerse wereld zou dan niet meer bang hoeven te zijn voor nieuwe aanslagen.

-- Reacties gesloten.