• Woensdag, 18 September 2019
  • 18 Elul, 5779

Likoed Nederland

Als Sharon een oorlogsmisdadiger is dan is Kok dat ook

Zondag, Maart 25, 2001 / Last Modified: Vrijdag, December 30, 2011

Ingezonden brief van Likoed Nederland in ‘De Groene Amsterdammer’, 25 maart 2001.

 

In uw nummer van 10 februari j.l. schrijft Martin van Amerongen “Naar de letter van het internationale recht is in Israel op het ogenblik dus een oorlogsmisdadiger aan het bewind.”

Martin van Amerongen is geen jurist en zijn constatering is onjuist. De feiten staan vast: Ariel Sharon heeft de burgers in Sabra en Shatilla niet vermoord, nog daartoe opdracht gegeven.

De kwestie is destijds door een onderzoekscommissie uitgebreid onderzocht, zoals dat hoort in een democratie. Helaas is Israel de enige democratie in het Midden-Oosten.

Het blijkt dat Ariel Sharon geen gevolg heeft gegeven aan zorgwekkende signalen over de situatie in Sabra en Shatilla.

De vraag is of het Israelische leger op dat moment wel verantwoordelijk was voor de veiligheid van de burgers van Sabra en Shatilla en of het de gebeurtenissen wel had kunnen voorkomen. Bovendien was er sprake van een oorlogssituatie, waarin beslissingen over leven en dood onder grote druk en met heel moeilijke afwegingen tot stand komen.

Niettemin is het gebeurde uiteraard zeer te betreuren.

Zorgwekkende signalen waren er ook over de vuurwerkopslag in Enschede. Daar is door onder andere premier Kok en burgemeester Mans geen aandacht aan gegeven. Hieruit blijkt wel dat nalatigheid, ook bij het reageren op een levensbedreigende situatie, geen oorlogsmisdaad is. Zulke nalatigheid maakt van politici geen oorlogsmisdadiger. Dan zou de term oorlogsmisdadiger haar betekenis verliezen.

-- Reacties gesloten.