• Maandag, 23 September 2019
  • 23 Elul, 5779

Likoed Nederland

Van Mierlo’s uitspraak principieel verwerpelijk

Vrijdag, April 17, 1998 / Last Modified: Woensdag, April 12, 2017

Ingezonden brief aan het Nieuw Israelitisch Weekblad, 17 april 1998.

 

In het NIW van 3 april 1998 werden wij geciteerd over minister van Buitenlandse Zaken Van Mierlo. Dit willen wij graag nader toelichten:
Likoed Nederland zal inderdaad geen protest aantekenen bij de minister tegen zijn uitspraak over de joodse lobby in de V.S. Wij vinden deze uitspraak weliswaar uiterst bedenkelijk, maar onze ervaring is dat wanneer wij (of anderen, zoals het CIDI) wijzen op inconsequenties in het beleid ten opzichte van Israel daar niet of nietszeggend op gereageerd wordt.
Likoed Nederland vindt de uitspraak van Van Mierlo principieel verwerpelijk. Waarom zouden joodse staatsburgers in de V.S. hun mening niet mogen uiten over het buitenlands beleid van hun democratische land? Sinds wanneer bemoeit de minister van buitenlandse zaken van een ander land zich met het binnenlandse politieke proces?

Permitteert van Mierlo zich dit alleen met joden, of gaat hij zo ook spreken over de Arabische, Ierse of zwarte lobby?

-- Reacties gesloten.